2018-02-06

Dane kontaktowe

Dział/komórka organizacyjna

Pokój

Telefon

SEKRETARIAT

DYREKTOR

II piętro

83 343 85 37
83 341 64 56

fax 83 343 85 37

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

 • Renata Jaroszuk

pracownicy socjalni

 • Marzenna Artecka - Wichlaj - starszy specjalista pracy socjalnej

 • Agata Chromiec - starszy specjalista pracy socjalnej

 • Justyna Domańska - starszy specjalista pracy socjalnej

 • Marta Karwaniecka - Wydra - starszy pracownik socjalny

 • Wioletta Najdyhor - starszy pracownik socjalny

 • Sylwia Sawicka - starszy pracownik socjalny

 • Katarzyna Kondratiuk - pracownik socjalny

 • Iwona Tarasiuk-Karcz - pracownik socjalny

 

II piętro – 26

 

 

I piętro – 11

 

83 344 70 30

 

 

83 343 33 50

 

KANCELARIA MOPS

(przyjmowanie podań i wniosków, udzielanie informacji klientom)

 • Mateusz Łukomski - pracownik socjalny

 • Elżbieta Jarmoszuk - specjalista pracy z rodziną

parter – 6

 

 

 

83 344 70 34

83 343 49 84

pracownicy socjalni

 • Ewa Stasiuk - starszy specjalista pracy socjalnej

 • Angelika Litwiniuk - pracownik socjalny

asystenci rodziny

 • Anna Derlukiewicz

 • Aleksandra Herbut

 • Paulina Kuśmierz

 • Joanna Olichwirowicz

 • Katarzyna Sawczuk

I piętro – 13

83 343 49 80
 

pracownicy socjalni

 • Izabela Rafał - specjalista pracy socjalnej

 • Kamil Węgliński - specjalista pracy socjalnej

 • Izabela Kapyś - starszy pracownik socjalny

 • Angelika Glińska - pracownik socjalny

 • Anna Korniluk - pracownik socjalny

I piętro – 14

83 343 49 83

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

(wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej udzielanie informacji klientom pomocy społecznej o przysługujących im prawach i uprawnieniach)

Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz

 • Barbara Kłyż

pracownicy:

 • Magdalena Bondarzewska - podinspektor

 • Marta Kilisińska - specjalista pracy socjalnej

 • Ilona Miastkowska - podinspektor

działanie wobec osób niepełnosprawnych

 • Dominika Białas - starszy pracownik socjalny

 • Barbara Gromadzka - starszy pracownik socjalny

 • Justyna Kuźmiuk - starszy pracownik socjalny

 

 

 

 

 

 

 

II piętro – 26

 

 

II piętro – 24

 

 

 

 

 

 

parter – 4

 

 

 

 

 

 

 

83 344 70 30

 

 

83 344 70 36

 

 

 

 

 

 

83 341 64 55

fax 83 341 64 55

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŒŚRODOWISKU LOKALNYM

 • Barbara Gromadzka - specjalista pracy z rodziną

  e-mail: barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl

procedura Niebieskiej Karty

 • Katarzyna Gierej - specjalista pracy socjalnej

 • Agnieszka Arseniuk - pracownik socjalny

 

I piętro – 15

 

83 344 70 32

DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM

Koordynator działu:

 • Barbara Kożuchowska - starszy specjalista pracy socjalnej

pracownicy:

 • Roma Och - Twarowska - starszy pracownik socjalny

 • Aneta Łubik - pedagog

 • Monika Nowachowicz - psycholog rodzinny

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 • Beata Bylina

 • Agnieszka Kaliszuk

 • Justyna Paszczyk

 • Joanna Parafiniuk

 

I piętro – 12

 

 

 

II piętro – 21

 

83 343 49 82

 

 

 

83 344 70 31

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH

 •  - kierownik działu

 

 • Sylwia Daniluk - starszy specjalista

 • Bożena Korolczuk - specjalista

 • Maria Papińska - starszy inspektor

 • Monika Papińska - podinspektor

 • Beata Czarnecka - podinspektor

 • Justyna Wołoszka - podinspektor

 

 • Beata Domańska - starszy specjalista

 • Monika Bancarzewska - inspektor

 • Anna Burdach - inspektor

 • Agnieszka Matejuk - inspektor

 

 • Elżbieta Kapszukiewicz - podinspektor

 • Maciej Matejuk - podinspektor

 • Renata Patejuk - podinspektor

 

 

I piętro – 12

 

 

parter – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

parter – 1A

 

 

 

 

 

 

Sala Obsługi

(parter)

 

 

83 343 49 82

 

 

83 341 61 12

 

 

83 341 68 51

 

 

 

 

 

83 341 68 44

 

 

 

 

 

 

83 341 68 45

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

 • Renata Głowacka - główna księgowa

 

 • Katarzyna Jarzynka - inspektor

 • Anna Marciniuk - podinspektor

 • Anna Stefaniuk - inspektor

 • Justyna Wajszczuk - starszy inspektor

KASA MOPS – wypłata świadczeń jest realizowana w kasie Banku PKO BP, ul. Brzeska (Rywal)

parter – 1B

 

 

 

 

 

 

 

 

83 344 70 35

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR

 

systemy informatyczne

 • Mariusz Podgórski – informatyk

  e-mail: informatyk-mopsbp@wp.pl

administracja i kadry

 • Katarzyna Sadownik - główny specjalista katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

kierowca

 • Mariusz Nitychoruk

sprzątaczka

 • Dorota Just

 

 

parter – 3

 

 

 

 

II piętro – 22

 

 

 

 

 

 

 

83 344 70 37

 

 

 

 

83 344 70 33

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się