Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-06 15:17:13  darnow6839 darnow6839

Utworzono artykuł 119122 o nazwie 'Lokalizacja'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste119122
user_idpuste2500155
resource_idpuste1538
namepusteLokalizacja
category_idpuste25555
language_idpuste1
shortpusteLokalizacja
fullpuste

publishfrompuste2018-02-06 00:00:00
_activepuste1
slugpustelokalizacja
2018-02-06 15:24:24  darnow6839 darnow6839

Pole full zmieniło wartość z '<p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

2018-02-06 15:27:15  darnow6839 darnow6839

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <img src="/fobjects/thumbnail/342114/666" /></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 


2018-02-06 15:30:08  darnow6839 darnow6839

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <img src="/fobjects/thumbnail/342114/666" /></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <img src="/fobjects/thumbnail/342114/666" /><img src="/fobjects/thumbnail/342116/666" /></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full2018-02-06 15:31:29  darnow6839 darnow6839

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <img src="/fobjects/thumbnail/342114/666" /><img src="/fobjects/thumbnail/342116/666" /></p> ' na '<p style="text-align: center;"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2063.9087581942063!2d23.113697535010488!3d52.03575451548479!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47219125548a7d9b%3A0x7ef1876051e6eda7!2sMiejski+O%C5%9Brodek+Pomocy+Spo%C5%82ecznej!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1517926465002" style="border:0" width="600"></iframe></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <img src="/fobjects/thumbnail/342116/666" /></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full2018-02-06 15:31:29  darnow6839 darnow6839

Załączono plik 342116

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1322748
user_idpuste2500155
fobject_idpuste342116
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste119122
_gallerypuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się