Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-09-14 15:10:11  Mariusz Podgórski

Utworzono artykuł 160467 o nazwie 'Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste160467
user_idpuste480404
resource_idpuste1538
namepusteOgłoszenie o zamówieniu nr 11/2018
category_idpuste25545
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie o zamówieniu nr 11/2018
fullpuste

Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska.

publishfrompuste2018-09-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteogloszenie-o-zamowieniu-nr-11-2018
2018-09-14 15:12:21  Mariusz Podgórski

Pole category_id zmieniło wartość z '25545' na '25551'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2554525551
2018-09-14 15:13:10  Mariusz Podgórski

Zmieniono nazwę z 'Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018' na 'Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameOgłoszenie o zamówieniu nr 11/2018Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
2018-09-25 08:29:53  Mariusz Podgórski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-25 08:59:28  Mariusz Podgórski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-09-25 08:59:28  Mariusz Podgórski

Załączono plik 438716

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1712525
user_idpuste480404
fobject_idpuste438716
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste160467
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-25 08:59:28  Mariusz Podgórski

Załączono plik 438717

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1712526
user_idpuste480404
fobject_idpuste438717
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste160467
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-25 08:59:28  Mariusz Podgórski

Załączono plik 442310

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1712527
user_idpuste480404
fobject_idpuste442310
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste160467
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-09-25 08:59:28  Mariusz Podgórski

Załączono plik 442334

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1712528
user_idpuste480404
fobject_idpuste442334
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste160467
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się