Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-23 11:44:47  Mariusz Podgórski

Utworzono artykuł 214794 o nazwie 'Nabór koordynator rodzinnej pieczy zastępczej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste214794
user_idpuste480404
resource_idpuste1538
namepusteNabór koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
category_idpuste26169
language_idpuste1
shortpusteNabór koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
fullpuste

Nabór koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (umowa na zastępstwo)

publishfrompuste2019-04-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustenabor-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej
2019-05-06 13:53:30  Mariusz Podgórski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-09 11:04:16  Mariusz Podgórski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-09 11:04:17  Mariusz Podgórski

Załączono plik 541590

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2126995
user_idpuste480404
fobject_idpuste541590
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste214794
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 11:04:17  Mariusz Podgórski

Załączono plik 546950

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2126996
user_idpuste480404
fobject_idpuste546950
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste214794
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 11:04:17  Mariusz Podgórski

Załączono plik 552450

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2126997
user_idpuste480404
fobject_idpuste552450
resource_idpuste1538
modelpusteArticle
foreign_idpuste214794
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się