2019-02-19

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej

 

Załączniki

  Treść zapytania.pdf 622,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz oferty.pdf 178,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy.pdf 169,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1_wywiad_cz_I.doc 349,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  2_wywiad_cz_II.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  3_wywiad_cz_IV.doc 104,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  4_oswiadczenie_jedn...tronne_ps.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  5_oswiadczenie_dwustronne_ps.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  6_kartoteka_wyjazdow.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  7_sds_1_wniosek_d_s.doc 388,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  8_wniosek_styp_szkolne.doc 164,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  9_wniosek_o_dod_mie...eklaracja.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  10_fa_1_wniosek_sw_...entacyjne.doc 643,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  11_zfa_03_oswiadcz_...oskodawcy.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  12_zfa_oswiad_o_oso...imentacji.doc 101,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  13_info_o_dluzniku_...ntacyjnym.doc 34,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  14_kwestionariusz_w...iadczenie.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  15_sr_2_wniosek_o_z...z_dziecka.doc 438 KB (doc) szczegóły pobierz
  16_zsr_05_oswiadcze...oskodawcy.doc 69,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  17_sr_7_wniosek_sw_...icielskie.doc 304,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  18_sw_1_wniosek_sw_...chowawcze.doc 668 KB (doc) szczegóły pobierz
  19_zsw_01_oswiadcz_...oskodawcy.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  20_zsw_03_oswiadcz_...oskodawcy.doc 98 KB (doc) szczegóły pobierz
  21_sr_3_wniosek_zas...egnacyjny.doc 330,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  22_sr_1_wniosek_zas_rodzinny.doc 1006,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  23_zsr_07_oswiadcz_...oskodawcy.doc 97,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  24_zsr_12_oswiadcz_...oskodawcy.doc 157 KB (doc) szczegóły pobierz
  25_zsr_08_oswiadcz_...oskodawcy.doc 155,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja.pdf 362,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki zapytania - ... oferenta.pdf 238,13 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się