Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr 13/2019
Zapytanie ofertowe nr 13/2019 na zakup węgla wraz z dostawą i
rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska
13.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr 12/2019
Zapytanie ofertowe nr 12/2019 na wykonanie usługi
przeprowadzenia prac adaptacyjnych w budynku biurowym MOPS w
ramach wdrożenia postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych
13.09.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr 9/2019
Zapytanie ofertowe nr 9/2019 a wykonanie usługi przeprowadzenia
prac adaptacyjnych we wskazanych pomieszczeniach w budynku przy
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 w Białej Podlaskiej
11.07.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr 4/2019
Zapytanie ofertowe nr 4/2019
19.02.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr 3/2019
Zapytanie ofertowe nr 3/2019
14.02.2019 więcej
Zapytanie ofertowe nr 2/2019
Zapytanie ofertowe nr 2/2019
14.02.2019 więcej
Zapytanie ofertowe 15/2018
Zapytanie ofertowe 15/2018 na realizację usługi w zakresie
przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku
świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Białej Podlaskiej”
03.12.2018 więcej
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz usługę serwisu.
Zapytanie ofertowe nr 4/2018 na zakup wraz z dostawą
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i
kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących,
kopiujących, niszczarek.
26.02.2018 więcej
Wykonywanie formularzy i druków urzędowych (usługi drukarskie)
Zapytanie ofertowe nr 3/2018 na sukcesywne wykonywanie formularzy
i druków urzędowych (usługi drukarskie)
26.02.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się